Aardehuis

WAT IS EEN AARDEHUIS?

Een Aardehuis is een huis dat zich zoveel mogelijk aanpast aan de omringende natuur.

Het gaat er haast in op, door de met sedum begroeide ” heuvels” die er tegenaan liggen en met de daken een sluitend geheel vormen.

Buitenmuren op basis van Hout Skelet Bouw gevuld met strobalen.

Nog los van alle andere technische principes die aan dit totaal concept ten grondslag liggen ( zie hiervoor ontwerp) , is het Aardehuis afgeleid van het “Earthship” zoals dat indertijd ontwerpen werd door de Amerikaanse architect Michael Reynolds. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Eerbied voor de natuur ; “Cradle to Cradle “principe
  • Zo laag mogelijk energiegebruik
  • Hergebruik van materialen

Het “Earthship” wordt hieronder kort uitgelegd en de link naar de website ( zie website  (www.earthship.com) geeft een compleet beeld van de uitgangspunten.

In Nederland staat ook een origineel “Earthship” dat door de Amerikaanse architect Michael Reynolds zelf is gebouwd. Het is een prachtig experiment dat in Zwolle staat en momenteel dienst doet als theehuis en educatiecentrum Doepark Nooterhof Zwolle (www.doeparknooterhof.nl). Zoals er op de website te lezen staat is het “Earthship” in Zwolle nog niet volledig autarkisch ( zonder externe energiebehoeften). Het ontwerp is van origine voor de woestijn ion Nevada USA ontworpen en daar komt het  Nederlandse klimaat niet mee over een.

In Nederland is ook een architect zeer gedreven door de natuur, “Cradle to Cradle “principe en millieuvriendelijk bouwen. Dat is Michel Post , voorzitter van strobouw Nederland.

Op zijn website  (www.orioarchitecten.nl) kunt u meerdere voorbeelden vinden van zeer vooruitstrevende , esthetische en millieuvriendelijke gebouwen.

Michel Post heeft in feite de ontwerpprincipes van het “Earthship” overgenomen en verder vertaald naar de klimatologische omstandigheden in Nederland. Waaruit vervolgens het ontwerp pricipe van het “Aardehuis “is ontstaan.

 

Earthship Design Principles

  1. Thermal/Solar Heating & Cooling: earthships maintain comfortable temperatures in any climate. The planet Earth is a thermally stabilizing mass that delivers temperature without wire or pipes. The sun is a nuclear power plant that also delivers without wires or pipes. 
  2. Solar & Wind Electricity: earthships produce their own electricity with a prepackaged photovoltaic / wind power system. This energy is stored in batteries and supplied to your electrical outlets. Earthships can have multiple sources of power, all automated, including grid-intertie. 
  3. Contained Sewage Treatment:earthships contain use and reuse all household sewage in indoor and outdoor treatment cells resulting in food production and landscaping with no pollution of aquifers. Toilets flush with greywater that does not smell. 
  4. Building with Natural &Recycled Materials: house as Assemblage of by-products: A sustainable home must make use of indigenous materials, those occurring naturally in the local area. 
  5. Water Harvesting: earthships catch water from the sky (rain & snow melt) and use it four times. Water is heated from the sun, biodiesel and/or natural gas. Earthships can have city water as backup. Earthships do not pollute underground water aquifers.

  6. Food Production: earthship wetlands, the planters that hold hundreds of gallons of water from sinks and the shower are a great place for raising some of the fresh produce you’d like to have in the winter, but find expensive or bland tasting from the supermarket.