Kavel

Waar komt het Aardehuis te staan ?

Uitleg en plattegrond van de kavel.

 

Het Aardehuis wordt in de gemeente Cuijk gebouwd, voor uitleg zie de pagina over de gemeente Cuijk.

 

Projectplan de Messemaker

Aan de zuidkant van Cuijk liggen 46 kavels die onderdeel uitmaken van het projectplan de Messemaker.

De bijzondere ligging , verspreidt in het bos, draagt in hoge mate bij aan een gevoel van exclusiviteit en vrijheid. Deze bouwkavels liggen in het bos op de plek van de vroegere camping de Messemaker. Doordat de woningen in midden in het bos liggen ontstaat een natuurlijke overgang van de bebouwing naar de omliggende bossen en velden in het nabijgelegen Maasdal. Zoals op de locatieschets is te zien, liggen al de bouwkavels en woningen aan een laan die door het bos slingert. Doordat de bestaande bomen blijven staan, blijft het natuurlijke karakter van het bos behouden.

 

 

Vrij te bouwen en Royale Kavel gelegen aan waterpartij in bosrijk gebied

De Messemaker kavel 25 , huisnummer 20

Een bijzonder bouwkavel van 730 momringd door bomen en direct gelegen  aan een bosven.

De bijgevoegde brochure Heerstraat beschrijft in detail wat voor uniek bouwkavel hier werd aangetroffen. We praten hier nu over april 2010, wanneer dit bouwkavel door de eerste eigenaar in de verkoop wordt gedaan. Er is zelfs al een eerste bouwontwerp dat al goedgekeurd is door de gemeente. Door een onwaarschijnlijke(?) toevalligheid wordt dit bouwperceel via “Marktplaats “ te koop aangeboden.  Deze keuze door de huidige (tweede)eigenaar is niet zo moeilijk en nadat een snel bezoek is gebracht aan de afdeling Bouw en woningtoezicht van de gemeente Cuijk is tot de aankoop besloten. Het blijkt dat de gemeente Cuijk best animo heeft om te onderzoeken of een “Earthship”huis  concept past binnen het bestemmingsplan.

Hierna begint een lang proces , een zogenaamde WABO procedure  om te mogen afwijken van het bestaande bestemmingsplan. Het originele Earthship ontwerp past eenvoudig niet , de maat is te groot voor het kavel. Ook een tweede ontwerp  haalt het niet. Te “weinig heuvel”volgens de gemeente , maar het derde en definitieve ontwerp slaagt met vlag en wimpel in december 2010. “Niet meer aankomen” , zeggen zij bij de gemeente.

Vervolgens start de WABO procedure  voor het verlenen van een afwijkende en bijzondere Bouwvergunning. Er mag op het bouwkavel maar 150mgebouwd worden en het Aardehuis is ongeveer 180m2  . Ook is het nodig het bouwvlak iets te verschuiven om een ideale “zuid=zonpositie” te creeren. Dit is uitermate essentieel voor een Earthsip concept  om optimaal zonne-energie te kunnen genereren.

De WABO procedure  loopt uiteindelijk tot begin december 2011 de Bouwvergunning wordt verleend.  Vervolgens wordt een aparte “Ruimtelijke Onderbouwing” geschreven door de firma Grontmij om het Aardhuis ontwerp  te toetsen op bouw- en omgevingscriteria.

Daarna hebben meerdere commissies binnen de gemeente hebben zich met het Aardhuis ontwerp  beziggehouden, inclusief welstand en een volledige raadsvergadering. Aan het einde van een lang traject kwam uiteindelijk het “groene licht”.

Dat er nog niet begonnen kon worden met de bouw , komt omdat twee buren zich niet konden vinden in de aparte bouw van het Aardhuis en de afwijkingen die dit ontwerp met zich meebrengt. Dit leverde een vertraging van minimaal een half jaar op vanwege een rechtszitting. De uitslag hiervan was gelukkig volledig positief voor het Aardhuis ontwerp.

Locatie in de wijk de Messemaker

De twee gesimuleerde foto’s  geven een aardig beeld hoe het Aardhuis ontwerp  in de omgeving met omringende huizen en het nabijgelegen vennetje er uit zal komen te zien.