Ramen en Deuren Montage

Op 2 mei is het eindelijk zo ver. De ramen en deuren worden door de firma Baens uit België geleverd en gemonteerd. Ze zijn al volledig afgewerkt en in de lak gezet. Als beglazing wordt Heat Mirror Glass van de firma Eurotherm uit  , alweer België , toegepast. Een speciale versie voor de noordzijde en een andere versie voor de zuidzijde van het huis voor optimale isolatie en zonnewering (tegen hitte in de zomer). Het is zeer kostbaar glas, maar superieur voor isolatie en lichter als regulier driedubbelglas.

2 mei 2013 (12)
Waar laat je even 35 deuren , ramen en kozijnen , terwijl de andere mensen het dak willen afmaken, de laatste resten stro geplaatst worden, een koekoek wordt gemonteerd ( voor de kelder) en er nog getimmerd wordt. Super hektiek !
2 mei 2013 (1)
De mannen van de firma Baens trekken zich nergens iets van aan en gaan gewoon hun gang.
2 mei 2013 (2)

2 mei 2013 (4)
2 mei 2013 (3)
Het sterrenteam van de firma Baens ! Ze komen van Kinrooi en spreken dezelfde taal als onze eigen Limburgers . Goed te verstaan dus.
2 mei 2013 (7)
Onze strobalen prinses Sissy trekt zich nergens wat van aan en gaat gewoon haar eigen gang.
2 mei 2013 (6)
Lachen toch.
2 mei 2013 (9)
Ja, zo ziet het er dus nu uit aan de belangrijkste kant van het huis. De zuidzijde.
2 mei 2013 (10)
2 mei 2013 (11)
De mannen van Baens genieten van een welverdiende rust en daar komen de personeelsleden van Rooyackers Betonwerken al aan die de keldertrap komen stellen en storten  en dat nog steeds op dezelfde dag 2 mei!
2 mei 2013 (5)