Ruw Hout Skeletbouw – Grondwerkzaamheden

Na al de uitleg over het”hoge niveau”is het nu toch ook tijd om aandacht te vragen voor aardse werkzaamheden. Samen met Ben Thomas ( zelf spontaan aangemeld en benoemd Opzichter van dit bouwwerk) en Dennis Peters ( Grondverzet)  hebben we samen de isolering van 20 cm EPS 1,20 meter diep  rond de fundering aangebracht. Waarom niet de hele kelder  2,50 meter diep geïsoleerd ?  Daar is in een vroeger stadium over nagedacht. De kelder moet niet net zo warm worden als de rest van de woning. Dat kost meer energie en de flessen wijn (hobby) houden daar niet van . Die zijn meer gecharmeerd van een koele ruimte. Daarnaast is in de gegraven geulen de riolering aangelegd.

Vanuit de binnenring wordt nu ook doorgewerkt aan de buitenring. Dit worden de toekomstige buitenwanden.